Menu Sluiten

Tafelronde

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging, stelt zich ten doel:

Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en het stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;

Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;

Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;

Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.

De Nederlandsche Tafelronde